Thứ Tư , Tháng Bảy 26 2017
  • TỔNG QUAN DỰ ÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI – HÀ ĐÔNG

    TỔNG QUAN DỰ ÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI – HÀ ĐÔNG

    CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI. Cơ sở pháp lý Dự án Chung cư Dương Nội là quá trình triển khai thực hiện tiến trình phát triển chung của Thành phố Hà Đông đến năm 2020 cũng như khớp nối với quy hoạch vùng Thủ
Hotline: 0941.38.38.83