Thứ Tư , Tháng Bảy 26 2017

Từ khóa: chung cư dương nôi

TỔNG QUAN DỰ ÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI – HÀ ĐÔNG

TỔNG QUAN DỰ ÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI – HÀ ĐÔNG

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI. Cơ sở pháp lý Dự án Chung cư Dương Nội là quá trình triển khai thực hiện tiến trình phát triển chung của Thành phố Hà Đông đến năm 2020 cũng như khớp nối với quy hoạch vùng Thủ đô, ngày 14/12/2007 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây đã có Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 trục đô thị phía Bắc thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây với mục tiêu tạo lập trục đô thị mới hiện đại đồng bộ phía Bắc thành phố Hà Đông và liên thông với thủ đô Hà Nội. CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI

Hotline: 0941.38.38.83